Osoby deklarujące przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, które spisały się techniką samospisu internetowego - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Osoby deklarujące przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, które spisały się techniką samospisu internetowego

Rodzaj identyfikacji narodowo-etnicznej / język kontaktów domowych  Liczba osób deklarujących – w pierwszym lub drugim pytaniu – daną narodowość lub posługiwanie się językiem regionalnym na formularzu do samospisu internetowego
białoruska 8576
czeska 1281
karaimska 296
litewska 1636
łemkowska 4768
niemiecka 22626
ormiańska 613
romska 529
rosyjska 2659
słowacka 869
tatarska 1198
ukraińska 15139
żydowska 3843
język kaszubski 9955

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa