Ludność wg języka używanego w domu, płci oraz charakteru mniejsca zamieszkania w 2011 r. - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Ludność wg języka używanego w domu, płci oraz charakteru mniejsca zamieszkania w 2011 r.

 

Język używany w domu Ogółem Płeć Charakter miejscowości
mężczyźni kobiety miasta wieś
Ogółem 38511824 18643870 19867954 23405892 15105932
polski 37815606 18301128 19514478 22945763 14869842
niepolski 948523 468305 480218 531036 417487
śląski 529377 267955 261422 311743 217634
kaszubski 108140 56901 51239 18821 89318
angielski 103541 49022 54520 81624 21917
niemiecki 96461 44100 52361 45057 51405
białoruski 26448 12565 13883 9647 16801
ukraiński 24539 11295 13244 13875 10664
rosyjski 19805 8790 11014 15574 4231
romski 14468 6958 7509 13453 1015
francuski 10677 4332 6345 8451 2225
włoski 10295 3378 6917 7562 2733
łemkowski 6279 3099 3180 2357 3923
hiszpański 5770 2621 3149 4810 960
litewski 5303 2548 2755 1056 4247
wietnamski 3360 1759 1601 2844 516
niderlandzki 2653 1152 1501 1716 937
arabski 2287 1196 1090 2084 203
ormiański 1847 969 878 1526 322
grecki 1609 649 960 1205 404
szwedzki 1583 755 828 1289 294
czeski 1451 757 693 1061 390
chiński 1279 605 674 580 699
bułgarski 1200 633 567 939 262
norweski 913 451 463 692 221
turecki 889 554 335 725 164
węgierski 888 439 450 769 119
słowacki 765 372 393 503 262
japoński 692 307 385 664 28
gwara pogranicza polsko-białoruskiego 669 323 345 - 669
duński 647 330 316 497 149
ruski 626 306 320 350 276
gwara góralska 604 312 292 50 554
portugalski 575 272 303 440 135
hindi 563 331 232 354 209
gwara białoruska ("język prosty") 549 282 267 118 432
gwara białorusko-ukraińka 516 242 273 11 505
inny 9164 4959 4204 7104 2060
nieustalony 519698 252714 266985 380572 139126

Uwaga! Respondenci mieli możliwość wymienienie więcej niż jednego języka - dane w kolumnach nie sumują się.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa