Liczba obywateli polskich, którzy w trakcie NSP 2011 zadeklarowali używanie w kontaktach domowych języka mniejszości lub języka kaszubskiego - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Liczba obywateli polskich, którzy w trakcie NSP 2011 zadeklarowali używanie w kontaktach domowych języka mniejszości lub języka kaszubskiego

Rodzaj języka kontaktów domowych

Liczba obywateli polskich deklarujących używanie danego języka w domu

białoruski

25 928

czeski

1 150

hebrajski

273

jidysz

90

karaimski

<50*

kaszubski

108 140

litewski

5 141

łemkowski

6 241

niemiecki

93 274

ormiański

709

romski

14 200

rosyjski

15 023

słowacki

572

tatarski

<50*

ukraiński

20 544

 

* Ze względu na brak możliwości wystarczająco precyzyjnego oszacowania liczebności dane podano w postaci przedziałowej.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa