Liczba obywateli polskich, którzy w trakcie NSP 2011 zadeklarowali język mniejszości lub język kaszubski jako język ojczysty - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny

Liczba obywateli polskich, którzy w trakcie NSP 2011 zadeklarowali język mniejszości lub język kaszubski jako język ojczysty

Rodzaj języka ojczystego

Liczba obywateli polskich wskazujących dany język jako ojczysty

białoruski

16 202

czeski

324

hebrajski

<50*

jidysz

<50*

karaimski

-

kaszubski

13 799

litewski

5 123

łemkowski

4 444

niemiecki

55 248

ormiański

584

romski

8 559

rosyjski

10 409

słowacki

283

tatarski

<50*

ukraiński

18 909

 

* Ze względu na brak możliwości wystarczająco precyzyjnego oszacowania liczebności dane podano w postaci przedziałowej.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa