Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na poszczególnych etapach edukacyjnych (w podziale na liczbę szkół i liczbę uczniów) - Informacje dotyczące oświaty mniejszości narodowych i etnicznych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Informacje dotyczące oświaty mniejszości narodowych i etnicznych

Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na poszczególnych etapach edukacyjnych (w podziale na liczbę szkół i liczbę uczniów)

Liczba szkół poszczególnych rodzajów oraz uczących się języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w latach szkolnych 2009/10 - 2017/18.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa