Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na poszczególnych etapach edukacyjnych - Informacje dotyczące oświaty mniejszości narodowych i etnicznych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Informacje dotyczące oświaty mniejszości narodowych i etnicznych

Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na poszczególnych etapach edukacyjnych

Liczba szkół poszczególnych rodzajów oraz uczących się języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w latach szkolnych 2009/10 - 2015/16.

Rok szkolny 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień: 30 IX 2009 30 IX 2010 30 IX 2011 30 IX 2012 30 IX 2013 30 IX 2014 30 IX 2015
Typ placówki Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów Liczba szkół Liczba uczniów
Język białoruski
Przedszkole 2 90 2 89 3 120 4 102 4 121 4 103 3 163
Szkoła podstawowa 21 1 581 21 1 335 23 1 383 23 1 561 24 1 610 24 1 659 25 1 728
Gimnazjum 14 978 14 823 15 790 16 811 18 731 17 666 17 646
Liceum 3 789 3 752 3 745 3 703 3 672 3 582 3 535
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zespół międzyszkolny 0 0 0 30 0 3 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Szkoła policealna 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
Razem 40 3 438 41 3 037 44 3 041 46 3 177 50 3 141 48 3 010 48 3 072
Język hebrajski
Przedszkole 2 100 2 90 2 100 3 95 3 130 3 162 4 64
Szkoła podstawowa 2 180 2 190 2 193 3 167 3 205 4 226 4 317
Gimnazjum 2 35 1 30 1 34 1 39 1 34 1 30 2 46
Liceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zespół międzyszkolny 0 0 0 0 0 0 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Razem 6 315 5 310 5 327 7 301 7 369 8 418 10 427
Język litewski
Przedszkole 5 103 5 119 5 127 5 111 3 126 3 108 4 117
Szkoła podstawowa 8 310 8 256 8 259 7 303 7 276 7 283 7 281
Gimnazjum 3 167 4 165 3 164 4 173 5 143 5 143 4 124
Liceum 2 101 2 99 2 107 2 107 2 114 2 109 2 93
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 1 2 1 4 1 4 1 5 1 5 1 7
Zespół międzyszkolny 0 0 0 19 0 14 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Razem 18 681 20 660 19 675 19 698 18 664 18 648 18 622
Język łemkowski
Przedszkole 1 4 6 8 4 5 6 42 7 66 5 7 6 45
Szkoła podstawowa 19 184 20 136 20 110 21 171 21 209 20 212 22 215
Gimnazjum 8 88 10 87 10 90 7 84 7 65 7 41 7 62
Liceum 1 12 2 11 2 20 1 15 2 12 2 20 1 11
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zespół międzyszkolny 0 0 0 43 0 42 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Razem 30 288 39 288 37 268 35 312 37 352 34 280 36 333
Język niemiecki
Przedszkole 187 6 075 186 6 179 177 6 694 182 7 550 181 7 259 180 7 470 186 6 970
Szkoła podstawowa 274 23 616 284 23 481 299 25 076 314 26 409 335 27 650 387 32 397 431 38 252
Gimnazjum 90 7 946 86 6 756 84 5 642 87 6 026 95 5 712 110 5 475 121 5 638
Liceum 0 0 1 39 2 44 1 7 2 55 3 63 4 61
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 2 42 2 44 5 82 4 356 5 133 2 + 5 27 + 111 6 + 6 92 + 185
Zespół międzyszkolny 0 0 0 71 0 0 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Razem 553 37 679 559 36 570 567 37 538 588 40 348 618 40 809 687 45 543 754 51 198
Język ormiański
Przedszkole 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 0 0 4 0
Szkoła podstawowa 0 0 0 0 0 0 3 54 3 49 4 76 0 86
Gimnazjum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zespół międzyszkolny 1 16 1 15 2 31 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Razem 1 16 1 15 3 35 4 55 4 51 4 76 4 86
Język romski
Przedszkole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Szkoła podstawowa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Gimnazjum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zespół międzyszkolny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2
Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 1 2
język rosyjski
Przedszkole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Szkoła podstawowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57
Gimnazjum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zespół międzyszkolny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Policealna szkoła artystyczna 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0
Razem 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 2 59
Język słowacki
Przedszkole 3 41 5 13 5 22 5 39 2 25 2 22 2 7
Szkoła podstawowa 6 144 6 140 6 145 6 138 6 139 6 151 6 177
Gimnazjum 3 32 3 30 3 29 3 39 2 13 2 17 3 35
Liceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zespół międzyszkolny 0 0 0 14 0 0 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Razem 12 217 14 197 14 196 14 216 10 177 10 190 11 219
Język ukraiński
Przedszkole 19 176 19 204 35 293 41 309 37 336 38 378 39 318
Szkoła podstawowa 66 1 048 76 833 82 897 81 1 768 74 1 518 76 1 579 81 1 782
Gimnazjum 42 656 48 468 47 503 46 732 45 620 49 638 53 679
Liceum 7 286 6 261 7 238 7 263 8 282 7 286 9 324
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 1 4 1 9 1 4 4 51 3 + 3 8 + 42 1 + 3  2 +31
Zespół międzyszkolny 0 0 0 724 0 702 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Policealna szkoła artystyczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Razem 134 2 166 150 2 494 172 2 642 176 3 076 168 2 807 177 2 934 186 3 136
Język regionalny - kaszubski
Przedszkole 20 136 27 185 29 339 40 824 22 653 38 1 527 29 712
Szkoła podstawowa 182 8 182 197 8 883 231 11 049 253 12 430 277 13 205 291 14 490 305 15 799
Gimnazjum 52 1 257 60 1 383 82 1 869 92 2 395 103 2 682 112 2 766 116 2 846
Liceum 5 201 5 187 7 310 9 323 11 340 10 331 13 335
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Technikum 0 0 0 0 2 45 2 114 13 267 7 + 9 134  + 277 9 + 12 201 + 428
Zespół międzyszkolny 0 0 0 20 0 20 bd. bd. bd. bd. 0 0 0 0
Szkoła specjalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2
Razem 259 9 776 289 10 658 351 13 632 396 16 086 426 17 147 468 19 527 485 20 323
Razem wszystkie języki 1 053 54 576 1 118 54 229 1 168 58 354 1 286 64 277 1 339 65 519 1 457 72 631 1 554 79 477

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel. +48 22 315 21 11
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa