Monitorowanie Strategii rozwoju światy mniejszości ukraińskiej w Polsce - Ukraińska - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Monitorowanie Strategii rozwoju światy mniejszości ukraińskiej w Polsce

 

  • Spotkanie monitorujące Strategię rozwoju oświaty mn. ukraińskiej - uczestnicy
    Spotkanie monitorujące Strategię rozwoju oświaty mn. ukraińskiej - uczestnicy
  • Spotkanie monitorujące Strategię rozwoju oświaty mn. ukraińskiej - sala obrad
    Spotkanie monitorujące Strategię rozwoju oświaty mn. ukraińskiej - sala obrad
  • Spotkanie monitorujące Strategię rozwoju oświaty mn. ukraińskiej - Maria Olga Sycz - dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
    Spotkanie monitorujące Strategię rozwoju oświaty mn. ukraińskiej - Maria Olga Sycz - dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

 

Działania jakie należy podjąć w celu poprawy stanu nauczania języka i w języku ukraińskim w Polsce – stanowiły zasadniczy temat rozmów, prowadzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2016 r. Powodem spotkania była potrzeba dokonania przeglądu stanu realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce, podpisanej w 2011 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji Narodowej. Sposób monitorowania Strategii został zapisany w jednym z jej rozdziałów.

W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z finansowaniem oświaty, podręcznikami szkolnymi i ich finasowaniem,  systemem oceniania i egzaminowania, doradztwem metodycznym, współpracą organów prowadzących i kuratorów oświaty z organizacjami mniejszości ukraińskiej, rolą marszałków województw jako organów prowadzących szkoły mniejszości ukraińskiej, programem „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”. Uzgodniono, że do wielu z omawianych kwestii należy wrócić po rozstrzygnięciu jak będą wyglądały konsultowane obecnie zmiany w systemie oświaty.  Ustalono także tematykę dalszych spotkań i kwestie organizacyjne  dotyczące monitorowania Strategii.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizacji mniejszości ukraińskiej oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół z ukraińskim językiem nauczania.  Posiedzenie prowadził Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Dobiesław Rzemieniewski.

Następne spotkanie poświęcone monitorowaniu Strategii rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce zaplanowano na przełom września i października 2016 r.

Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć tutaj.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa