II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych - Raporty dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Raporty dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych

II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych

II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (wraz z załącznikami)

2nd Report for the Secretary General of the Council of Europe concerning implementation of provisions of the European Charter for Regional or Minority Languages by the Republic of Poland (with attachments)


Realizacja postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Polsce:

  • II Raport Komitetu Ekspertów do spraw Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych dotyczący Polski (wersja polska i angielska)
  • Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej do II Raportu Komitetu Ekspertów do spraw Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych dotyczącego Polski (wersja polska i angielska)
  • Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie stosowania Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych przez Polskę z dnia 1 grudnia 2015 r. (wersja polska i angielska)

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa