II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych - Raporty dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Raporty dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

II Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych


II opinia dotycząca Polski Komitetu Doradczego Rady Europy do spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych z dnia 20 marca 2009 r.

Uwagi do II opinii dotyczącej Polski Komitetu Doradczego Rady Europy do spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

2nd opinion on Poland of Advisory Committee of the Council of Europe on the Framework convention for the protection of national minorities adopted on 20th of March 2009

Comments on the 2nd Opinion on Poland of the Advisory Committee of the Council of Europe on the Framework convention for the protection of national minorities


Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie realizacji przez Polskę postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych - 28 listopada 2012 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa