Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - tekst ujednolicony

Tłumaczenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Raporty ustawowe dotyczące sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

Powiązane akty prawne oraz interpretacje poszczególnych zapisów ustawy:

Wykaz gmin, w których nie mniej niż 10% mieszkańców należy do mniejszości narodowych lub etnicznych, albo posługuje się językiem regionalnym - wg danych Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa