Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński - Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński

(Dz. U. Nr 102, poz. 855)

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do:

1)mniejszości białoruskiej, zapisanych w alfabecie białoruskim, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)mniejszości łemkowskiej, zapisanych w alfabecie łemkowskim, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)mniejszości ormiańskiej, zapisanych w alfabecie ormiańskim, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)mniejszości rosyjskiej, zapisanych w alfabecie rosyjskim, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)mniejszości ukraińskiej, zapisanych w alfabecie ukraińskim, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)mniejszości żydowskiej:

   a)zapisanych w alfabecie hebrajskim, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,

   b)zapisanych w alfabecie jidysz, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Sposób zapisu znakami alfabetu polskiego imion i nazwisk osób należących do mniejszości białoruskiej, zapisanych znakami alfabetu białoruskiego

 

Znaki alfabetu białoruskiego

Znaki alfabetu polskiego

А, а

A, a

Б, б

B, b

В, в

W, w

Г, г

H, h

Д, д

D, d

Е, е

1)      Je, je – na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь

2)      e – po Л

3)      ie – po innych spółgłoskach

Ё, ё

1)      Jo, jo – na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь

2)      o – po Л

3)      o – po innych spółgłoskach

Ж, ж

Ż, ż

З, з

Z, z

І, і

I, i

Й, й

J, j

К, к

K, k

Л, л

1)      L, l – przed e, я, ю, ь

2)   Ł, ł – w pozostałych przypadkach

М, м

M, m

Н, н

N, n

О, о

O, o

П, п

P, p

Р, р

R, r

С, с

S, s

Т, т

T, t

У, у 

U, u

Ў, ў

U, u

Ф, ф

F, f

Х, х

Ch, ch

Ц, ц

C, c

Ч, ч

Cz, cz

Ш, ш

Sz, sz

Ы, ы

Y, y

Ь, ь

 ̉    ̉

Э, э

E, e

Ю, ю

1)       Ju, ju – na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2)       u – po Л

3)       iu – po innych spółgłoskach

Я, я

1)      Ja, ja – na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2)      a – po Л

3)      ia – po innych spółgłoskach

 ̉     ̉

 pomija się

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Sposób zapisu znakami alfabetu polskiego imion i nazwisk osób należących do mniejszości łemkowskiej, zapisanych znakami alfabetu łemkowskiego

 

Znaki alfabetu łemkowskiego

Znaki alfabetu polskiego

A, a                            

А, а

Б, б                             

B, b

В, в                             

W, w

Г, г                              

H, h

Ґ, ґ                              

G, g

Д, д                            

D, d

Е, е                             

E, e

Є, є                            

4)      Je, je – na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь

5)      e – po Л

6)      ie – po innych spółgłoskach

Ж, ж                           

Ż, ż

З, з                             

Z, z

І, і                              

I, i

И, и                             

Y, y

Ы, ы    

Y, y

Й, й                             

J, j

K, к                             

K, k

Л, л                             

1)      L, l – przed є, я, ю, ь

2)      Ł, ł – w pozostałych przypadkach

М, м                            

M, m

Н, н                             

N, n

О, о                            

O, o

П, п                             

P, p

Р, п                             

R, r

С, с                             

S, s

Т, т                             

T, t

У, у                             

U, u

Ф, ф                            

F, f

Х, х                             

Ch, ch

Ц, ц                            

C, c

Ч, ч                             

Cz, cz

Ш, ш                           

Sz, sz

Щ, щ                           

Szcz, Szcz

Ю, ю                           

4)       Ju, ju – na początku wyrazu, po samogłoskach oraz po ъ

5)       u – po Л

6)       iu – po innych spółgłoskach oraz po ь

Я, я                             

4)      Ja, ja – na początku wyrazu, po samogłoskach oraz po ъ

5)      a – po Л

6)      ia – po innych spółgłoskach

Ь, ь     

1)       pomija się – po л, przed a, y, є, я, ю

2)       i – przed o (po л - także wówczas, gdy występuje przed o - pomija się)

Ъ, ъ     

 ̉,  ̉

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Sposób zapisu znakami alfabetu polskiego imion i nazwisk osób należących do mniejszości ormiańskiej, zapisanych znakami alfabetu ormiańskiego

 

Znaki alfabetu ormiańskiego

Znaki alfabetu polskiego

Ա, ա

A, a

Բ, բ

B, b

Գ, գ

G, g

Դ, դ

D, d

Ե, ե

1)      Je, je - na początku wyrazu

2)      E, e   - w środku i na końcu wyrazu

Զ, զ

Z, z

Է, է

E, e

Ը, ը

Y, y

Թ, թ

T , t

Ժ, ժ

Ż, ż

Ի, ի

I, i

Լ, լ

L, l

Խ, խ

Ch, ch

Ծ, ծ

C, c

Կ, կ

K, k

Հ, հ

H, h

Ձ, ձ

Dz, dz

Ղ, ղ

Gh, gh

Ճ, ճ

Cz, cz

Մ, մ

M, m

Յ, յ

J, j

Ն, ն

N, n

Շ, շ

Sz, sz

Ո, ո

1)      Wo, wo - na początku wyrazu

2)      o - w środku i na końcu wyrazu

Չ, չ

Cz, cz

Պ, պ

P, p

Ջ, ջ

Dż, dż

Ռ, ռ

1)       R, r - na początku wyrazu

2)       rr - w środku i na końcu wyrazu

Ս, ս

S, s

Վ, վ

W, w

Տ, տ

T, t

Ր, ր

R, r

Ց, ց

C, c

Ւ, ւ

U, u

Փ, փ

P, p

Ք, ք

K, k

Օ, օ

O, o

Ֆ, ֆ

F, f

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

Sposób zapisu znakami alfabetu polskiego imion i nazwisk osób należących do mniejszości rosyjskiej, zapisanych znakami alfabetu rosyjskiego

 

Znaki alfabetu rosyjskiego

Znaki alfabetu polskiego

A, a

A, a

Б, б

B, b

В, в

W, w

Г, г

G, g

Д, д

D, d

Е, е

1)      Je, je – na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь

2)      e – po Л, Ж, Ш, Ч, Щ, Ц; w nazwiskach obcego pochodzenia e po wszystkich spółgłoskach transkrybujemy jako e

3)      ie – po wszystkich innych spółgłoskach

Ё, ё

1)      Jo, jo – na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь

2)      o – po Л, Ж, Ш, Ч, Щ

3)      io – po wszystkich innych spółgłoskach

Ж, ж

Ż, ż

З, э

Z, z

И, и

1)      I, I; również po Ч, Щ

2)      ji – po ь

3)      y – po Ж, Ш, Ц

Й, й

J, j

К, к

K, k

Л, л

3)      L, l – przed e, ё, я, ю, и, ь

4)      Ł, ł – przed spółgłoskami, przed samogłoskami a, o, y, ы oraz na końcu wyrazu

М, м

M, m

Н, н

N, n

О, о

O, o

П, п

P, p

Р, р

R, r

C, c

S, s

Т, т

T, t

У, у

U, u

Ф, ф

F, f

Х, х

Ch, ch

Ц, ц

C, c

Ч, ч

Cz, cz

Ш, ш

Sz, sz

Щ, щ

Szcz, szcz

Ъ, ъ

pomija się

Ы, ы

Y, y

Ь, ь

΄ - znak zmiękczenia; znak jest pomijany, gdy występuje po Л, Ж, Ш, Щ oraz przed samogłoską

Э, э

E, e

Ю, ю

1)      Ju, ju – na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ

2)      u – po Л

3)      iu – po innych spółgłoskach

Я, я

1)      Ja, ja – na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ

2)      a – po Л

3)      ia – po innych spółgłoskach

 ̉̉     ̉

      pomija się

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

Sposób zapisu znakami alfabetu polskiego imion i nazwisk osób należących do mniejszości ukraińskiej, zapisanych znakami alfabetu ukraińskiego

 

Znaki alfabetu ukraińskiego

Znaki alfabetu polskiego

А, а

A, a

Б, б

B, b

В, в

W, w

Г, г

H, h

Ѓ, ѓ

G, g

Д, д

D, d

Е, е

E, e

Є, є

7)      Je, je – na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь

8)      e – po Л

9)      ie – po innych spółgłoskach

Ж, ж

Ż, ż

З, з

Z, z

И, и

Y, y

І, і

I, i

Ї, ї

Ji, ji

Й, й

J, j

К, к

K, k

Л, л

5)      L, l – przed я, ю, ь

6)      Ł, ł – w pozostałych przypadkach

М, м

M, n

Н, н

N, n

О, о

O, o

П, п

P, p

Р, р

R, r

С, с

S, s

Т, т

T, t

У, у

U, u

Ф, ф

F, f

Х, х

Ch, ch

Ц, ц

C, c

Ч, ч

Cz, cz

Ш, ш

Sz, sz

Щ, щ

Szcz, szcz

Ь, ь

 ̉    ̉

Ю, ю

7)       Ju, ju – na początku wyrazu oraz po samogłoskach

8)       u – po Л

9)       iu – po innych spółgłoskach

Я, я

7)      Ja, ja – na początku wyrazu oraz po samogłoskach

8)      a – po Л

9)      ia – po innych spółgłoskach

  ̉    ̉

pomija się

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

Sposób zapisu znakami alfabetu polskiego imion i nazwisk osób należących do mniejszości żydowskiej, zapisanych znakami alfabetu hebrajskiego

 

Znaki alfabetu hebrajskiego

Znaki alfabetu polskiego

א                     

a

b

ב

w

g

ג

g

ג׳        

d

ד

d

ה

h

ו

w

u

o

ז         

z

ז׳

ż

ח

ch

ט

t

י

j

k

כ ,  ך  

ch

ל         

l

ם , מ   

m

ן , נ     

n

ס        

s

ע        

pomija się

         

p

ף פ

f

ץ צ

c

צ׳

cz

ק        

k

ר

r

        

sz

        

s

        

t

ת        

t

     Samogłoski: (występują w postaci dopisywanej najczęściej pod literą spółgłoskową)

ָ         

a

ֵ

e

ִי

i

ֹ

o

ַ

a

ֶ

e

ִ

i

ָ

o

ֻ

u

ְ

e

ֲ

a

ֱ

e

ֳ

o

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

Sposób zapisu znakami alfabetu polskiego imion i nazwisk osób należących do mniejszości żydowskiej, zapisanych znakami alfabetu jidysz

 

Znaki alfabetu jidysz

Znaki alfabetu polskiego

א        

pomija się

a

o

        

b

ג         

g

ד

d

דזש    

ה

h

 ו

u

u

ױ

w

װ

oj

ז

z

זש

ż

ח

ch

ט

t

טש

cz

י

10)   j - na początku sylaby (przed samogłoską)

11)   i - w środku lub na końcu sylaby (po spółgłosce)

i

ײ

ej

aj

ך, כ    

ch

k

ל

l

ם , מ   

m

ן , נ     

n

ס        

s

ע

e

,    

p

ף , פ

f

ץ צ,    

c

ק

k

ר

r

ש        

sz

ת

s

 

Aktualizacja: 1 IV 2015 r.

 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa