Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. - Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

USTAWA
z dnia 2 grudnia 1999 r.
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
(Dz. U. Nr 1, poz. 277)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy wykaz tematów i danych zbieranych w Spisie wyłącznie na potrzeby krajowe

6.   Temat - charakterystyka etniczno-kulturowa:

1)   narodowość - przynależność narodowa lub etniczna;
2)   język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych, w tym posługiwanie się językiem regionalnym;
3)   język ojczysty;
4)   mniejszości narodowe i etniczne;
5)   wyznanie - przynależność wyznaniowa.

Aktualizacja: 1 IV 2015 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa