Podręczniki i publikacje - Edukacja dzieci romskich - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Podręczniki i publikacje

wspomagające pracę edukacyjną wśród dzieci romskich.

Na niniejszej stronie znaleźć można podręczniki i publikacje, które mogą być przydatne zarówno dla osób pracujących z romskimi dziećmi, jak i dla samych rodziców:

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa