Kontakt - „Komponent romski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

„Komponent romski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Bartosz Ziółkowski - Kierownik Zespołu ds. Imigrantów i Integracji Społecznej
bartosz.ziolkowski@wwpe.gov.pl
tel. 22 542-84-41

Kinga Krzyszczuk-Micek - Kierownik Sekcji
kinga.krzyszczuk-micek@wwpe.gov.pl
tel. 22 542-84-40

Magdalena Świątek
magdalena.swiatek@wwpe.gov.pl
tel. 22 542-84-37

Kamil Żak
kamil.zak@wwpe.gov.pl
tel. 22 542-84-36

Anna Kuflikowska
anna.kuflikowska@wwpe.gov.pl
tel. 22 542-84-38

Magdalena Usiądek
magdalena.usiadek@wwpe.gov.pl
tel. 22 542-84-35

Danuta Lewandowska
danuta.lewandowska@wwpe.gov.pl
tel. 22 542-84-57


Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Wydział ds. Mniejszości Romskiej


Dorota Dobrzyńska
dorota.dobrzynska@mswia.gov.pl
tel.: 22 60-115-39
 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa