Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL - „Komponent romski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

„Komponent romski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej

          Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL

Lp.

Tytuł projektu

Beneficjent

Siedziba

Wartość projektu (PLN)

Wartość przyznanego dofinansowania (PLN)

Liczba Punktów

Data podpisania umowy

1.

Nowe umiejętności – nową szansą śląskich Romów

Stowarzyszenie „Godność i Praca” Klub Integracji Społecznej

ul. Plaka 14

42-580 Wojkowice

274 479,44

274 479,44

103

19.11.2012

2.

Czas na zmianę – aktywizacja zawodowa i społeczna Romów

Karolina Kwiatkowska – Organizowanie kursów i szkoleń

ul. Sycyńska 8/25

26-600 Radom

1 533 962,00

1 533 962,00

91,5

05.04.2013

3.

Romowie

w Białogardzie – kompleksowy program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej środowiska romskiego z terenu miasta Białogard

Miasto Białogard

ul. 1 Maja 18

78-200 Białogard

459 100,00

459 100,00

97

16.04.2013

4.

 

 

Romowie – wyzwania współczesności

 

 

Szkolny Związek Sportowy

ul. Młynarska 17

26-600 Radom

1 510 595,00

1 510 595,00

72

30.04.2013

5.

Nowa droga do lepszego jutra

Fundacja

Krok Naprzód

Al. Henryka 53

32-500 Chrzanów

339 332,26

339 332,26

111,5

30.04.2013

6.

Romowie w Regionie radomskim - kultura
i edukacja (kontynuacja)

 

Radomskie Stowarzyszenie Romów

„Romano Waśt” (Pomocna Dłoń)

 

ul. Twarda 13/1
26-600 Radom

1 243 858,00

1 243 858,00

78,5

20.05.2013

7.

Edukacja, Integracja i Zatrudnienie – podstawy do rozwoju społecznego Romów

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Jagiellońska 14

33-300 Nowy Sącz

411 414,40

411 414,40

92

07.06.2013

8.

ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa Śląskich Romów

Stowarzyszenie „Godność i Praca”

Klub Integracji Społecznej

ul. Plaka 14

42-580 Wojkowice

437 323,70

437 323,70

110

21.06.2013

9.

Romano drom newo kodziwipen

INSTALTERM Nowoczesne Systemy Grzewcze Jarosław Dziwiński

Os. Wsk 3/4
58-160 Świebodzice

378 491,60

378 491,60

84,5

12.09.2013

10.

Cooltura równych szans

Związek Romów Polskich

ul. Wyszyńskiego 32

78-400 Szczecinek

1 128 843,62

1 128 843,62

82,5

10.10.2013

11.

Romska Akademia Mediów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

w Krakowie

ul. Kanonicza 25

31-002 Kraków

716 558,40

716 558,40

72

10.10.2013

12.

Romowie żyją

wśród nas

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia  w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

ul. Myśliwiecka 3/5/7

00-459 Warszawa

421 415,80

421 415,80

91

15.10.2013

13.

Wspólna praca – Wspólny sukces!

Fundacja Edukacji Obywatelskiej

i Rozwoju Sportu

ul. Gen. Grota-Roweckiego 8

58-260 Bielawa

361 078,01

361 078,01

84,5

25.10.2013

14.

Rynek pracy otwarty dla Romów

BEST COMPLEX Beata Staniszewska

ul. Zagonowa 12

26-600 Radom

674 445,00

674 445,00

72

27.11.2013

15.

Szkolenia i staże zawodowe drogą

do przyszłej kariery zawodowej Romów

z Krakowa

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

os. Złotej Jesieni 6/33
31-831 Kraków

442 031,80

442 031,80

106

04.12.2013

16.

Araklom łacio drom - projekt dla społeczności romskich Legnicy i Przemkowa

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Małgorzata Wierzęć

ul. Esperantystów 17
58 - 100 Świdnica

1 791 715,00

1 791 715,00

76

20.12.2013

17.

Aktywizacja społeczno-zawodowa lubuskich Romów

Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne

 i Gospodarcze

ul. Święty Wojciech 22/24, nr lok. 7

61-749 Poznań

361 286,00

361 286,00

96,5

24.01.2014

18.

Odważny krok do kariery

Emic Lab s.c.

A.M. Chodynicka,

J. Więckowska

ul. Grochowska 357/505

03-822 Warszawa

997 307,28

997 307,28

64,5

27.01.2014

19.

Romano Waśt - program aktywizacji zawodowej

 i integracji społecznej Romów z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej

Mediator Group S.A.

ul. Esperantystów 17         
58-100 Świdnica

401 675,00

401 675,00

76,5

20.02.2014

20.

Alfabet Romski

RDN Małopolska

ul. Bema 14

33-100 Tarnów

199 771,94

199 771,94

94,5

10.03.2014

21.

Czas na zmiany II

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

 i Pomocy Rodzinie "Równe szanse"

ul. Legionów 40a/4

87-100 Toruń

454 314,24

454 314,24

75,5

11.03.2014

22.

Droga do zatrudnienia

Fundacja Integracji Społecznej Prom

ul. Bajana 15/26

54-129 Wrocław

1 409 476,00

1 409 476,00

75

14.03.2014

23.

Nowa przyszłość. Partycypacja Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego

Centrum Doradztwa

i Informacji dla Romów w Polsce

ul. Kopernika 7

95-200 Pabianice

1 358 250,00

1 358 250,00

95,5

18.03.2014

24.

Romano Wast - program aktywizacji zawodowej i integracji społecznej Romów z Lubina i Głogowa

Mediator Group S.A.

ul. Esperantystów 17 58-100 Świdnica

232 025,00

232 025,00

76,5

08.04.2014

25.

Jedni z wielu

Fundacja Integracji Społecznej Prom

ul. Bajana 15/26

54-129 Wrocław

1 929 682,00

1 929 682,00

84

24.04.2014

26.

Aktywni Karpaccy Romowie

Centrum Zespołów Analityczno

Strategicznych

Sp. z o.o.

ul. Myśliwska 4c nr lok. 8

33-300 Nowy Sącz

489 532,00

489 532,00

70

02.06.2014

27.[*]

Aby Romom żyło się lepiej - Romengie kaj te dziwen fededyr

Kancelaria-Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak

ul. Sudecka 74/28

53-129 Wrocław

1 298 980,77

1 298 980,77

66,5

02.06.014

28.

"Stolarz - zawód z przyszłością" aktywizacja społeczno-zawodowa bydgoskich Romów

Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "ROMANO DZIPEN"

ul. Tucholska 6 nr lok. 5 85-156 Bydgoszcz

89 334,05

89 334,05

95,5

03.06.2014

29.

Rozwój zawodowy Asystentów Edukacji Romskiej

Emic Lab
A.M.Chodynicka,
J.Wieckowska s.c.

ul. Grochowska 357/505  

03 - 822 Warszawa

820 079,16

820 079,16

74,5

09.06.2014

30.

Pierwszy krok. Zatrudnienie Romów w Piotrkowie Trybunalskim

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

ul. Kopernika 7

95-200 Pabianice

713 620,00

713 620,00

109,5

13.06.2014

31.

Romowie - pełnoprawni obywatele polscy II

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku

ul. Zduńska 14

07-800 Włocławek

1 646 582,58

1 646 582,58

74

13.06.2014

32.

DRZWI DO PRACY – program aktywizacji radomskich Romów oraz promocja kultury romskiej

BEST COMPLEX Beata Staniszewska

ul. Zagonowa 12

26-600 Radom

269 802,00

269 802,00

69,5

20.08.2014

33.

Poznać Romów

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

ul. Myśliwiecka 3/5/7

00-459 Warszawa

416 652,50

416 652,50

87,5

02.09.2014

34.[i]

Romskie kompetencje w nowoczesnej gospodarce

TSP Instytut Sp. z o.o.

ul. Ruska 51

50-079 Wrocław

1 104 441,25

1 104 441,25

84,5

11.09.2014

35.[i]

Obustronna współpraca podstawą asymilacji małopolskich Romów

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Jagiellońska 14

33-300 Nowy Sącz

362 630,64

362 630,64

80

24.11.2014

36.[i]

Romska Akademia Społeczna - program działań na rzecz Romów z Białegostoku, Siemiatycz i Łomży

Fundacja Edukacji i Twórczości

ul. Ks. Abramowicza 1
15-872 Białystok

562 196,80

562 196,80

108,5

27.11.2014

                                                                                                                                                              


[*] WWPE informuje, że określona w Planie Działania na rok 2012 kwota alokacji przeznaczona na konkurs nr 5/1.3.1 POKL w wysokości 20 mln zł została wyczerpana. Jednakże ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 1.3.1 na lata 2007-2013 nie została przekroczona. Z uwagi na dostępną kwotę alokacji, WWPE uzyskała zgodę, by środki pozostałe z konkursu nr 2/1.3.1 PWP POKL zostały przesunięte na projekty rekomendowane do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej KOP, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 5/1.3.1 POKL.

 

[i] WWPE informuje, że ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 1.3.1 PO KL na lata 2007-2013 w wysokości 22 mln euro, w związku z podpisaniem Aneksu nr 8 do Porozumienia między WWPE (IP2) a MPiPS (IP), została zwiększona do kwoty 22,6 mln euro, umożliwiając przyznanie dofinansowania projektom znajdującym się na listach rezerwowych.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa