Sprawozdanie tematyczne, sporządzone przez ekspertów z grupy tematycznej CAHROM, dotyczące małżeństw dzieci / wczesnych i małżeństw przymusowych w społecznościach romskich w kontekście propagowania równości płci" po wizycie tematycznej CAHROM w Bukareszcie w Rumunii w dniach 27-29 kwietnia 2015 r. - Ogłoszenia - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Sprawozdanie tematyczne, sporządzone przez ekspertów z grupy tematycznej CAHROM, dotyczące małżeństw dzieci / wczesnych i małżeństw przymusowych w społecznościach romskich w kontekście propagowania równości płci" po wizycie tematycznej CAHROM w Bukareszcie w Rumunii w dniach 27-29 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie tematyczne, sporządzone przez ekspertów z grupy tematycznej CAHROM, dotyczące małżeństw dzieci / wczesnych i małżeństw przymusowych w społecznościach romskich w kontekście propagowania równości płci" po wizycie tematycznej CAHROM w Bukareszcie w Rumunii w dniach 27-29 kwietnia 2015 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa