Sprawozdanie tematyczne, sporządzone przez ekspertów z grupy tematycznej CAHROM, dotyczące małżeństw dzieci / wczesnych i małżeństw przymusowych w społecznościach romskich w kontekście propagowania równości płci" po wizycie tematycznej CAHROM w Bukareszcie w Rumunii w dniach 27-29 kwietnia 2015 r. - Ogłoszenia - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Sprawozdanie tematyczne, sporządzone przez ekspertów z grupy tematycznej CAHROM, dotyczące małżeństw dzieci / wczesnych i małżeństw przymusowych w społecznościach romskich w kontekście propagowania równości płci" po wizycie tematycznej CAHROM w Bukareszcie w Rumunii w dniach 27-29 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie tematyczne, sporządzone przez ekspertów z grupy tematycznej CAHROM, dotyczące małżeństw dzieci / wczesnych i małżeństw przymusowych w społecznościach romskich w kontekście propagowania równości płci" po wizycie tematycznej CAHROM w Bukareszcie w Rumunii w dniach 27-29 kwietnia 2015 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel. +48 22 315 21 11
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa