Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert - Ogłoszenia - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

dotyczących systemów stypendialnych dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego.

W dniu 12 czerwca 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził wyniki postępowań konkursowych, dotyczących systemów stypendialnych dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego.

 

L.p.

Nazwa zadania

Podmiot zgłaszający ofertę

Kwota dotacji

1.

Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

90 000 PLN

2.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości etnicznej

Związek Romów Polskich

90 000 PLN

3.

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego

Związek Romów Polskich

220 000 PLN

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa