Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych dla przeciwdziałania dyskryminacji społeczności romskiej - Ogłoszenia - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych dla przeciwdziałania dyskryminacji społeczności romskiej

Przewodnik ten został opracowany dzięki uwagom Davida Martina Abanades, sierżanta policji, Szefa Zespołu ds. Policyjnego Zarządzania Różnorodnością Miejscowej Policji Fuenlabrada i José Fco. Cano, prezesa Krajowego Związku Komisarzy
i Dyrektorów Miejscowej Policji (Unijepol, Hiszpania) oraz przy wkładzie wszystkich partnerów projektu NET- KARD (Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Portugalii), realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Wydanie polskie przygotowane zostało przez Fundację Integracji Społecznej Prom.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa