Wzór sprawozdania z realizacji w 2008 r. Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na terenie województwa - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2008 r. - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2008 r.

Wzór sprawozdania z realizacji w 2008 r. Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na terenie województwa

Wzór sprawozdania z realizacji w 2008 r. Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na terenie województwa

Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce obejmuje następujące elementy:

  1. część budżetową;
  2. część merytoryczną;
  3. część opisową.

Część budżetową i merytoryczną sprawozdania, należy sporządzić na standardowych arkuszach, które w wersji elektronicznej zostały przygotowane w formacie Microsoft Excel.

Część opisowa sprawozdania powinna zawierać omówienie głównych działań w zakresie poszczególnych dziedzin w danym roku oraz ocenę realizacji najważniejszych zadań. W tej części należy również przedstawić diagnozę skuteczności podejmowanych działań w dłuższej perspektywie czasowej, a także opis występujących problemów organizacyjnych. Formułowane oceny oraz diagnozy powinny uwzględniać opinie miejscowych środowisk romskich.

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa